Lead ydelser

Intern kommunikation

Play Video

Vores erfaring fra alle vores projekter viser, at medarbejdere meget, meget sjældent føler, at de får tilstrækkelig information fra ledelsen. 

Vi forventer autencitet hos ledere 

Medarbejdere stiller øgede krav til deres ledere. De vil inspireres, de vil se meningen med det hele, de vil inkluderes og de vil respekteres. Vi tror på, at ledere, der fremstår som hele mennesker og som kommunikerer autentisk – med de fejl, tvivl og mangler det indebærer – vil eje fremtiden mere end ledere, der agerer ”corporate soldiers” og kommunikerer i powerpoint bullets. 

I takt med at arbejdslivet og arbejdsdagen har ændret sig markant, da hele verden rykkede fra kontorerne og hjem til køkkenbordet for at arbejde, har ledere i endnu højere grad behov for at kommunikere med teams og medarbejdere. Dels for simpelthen at sikre at virksomheden kan køre videre selvom alle ikke sidder samme sted, men lige så meget for at fastholde dygtige medarbejdere, der nu ikke længere hver dag er fysisk sammen. Det kræver en helt ekstraordinær kommunikationsindsats som leder. 

Kultur og motivation  

Ledere skal fastholde medarbejdere, ikke kun gennem løn og benefits, men også gennem kultur og menneskelig og faglig inspiration og motivation. Når vi er stolte af vores arbejdsplads og ledere bliver vi brand-ambassadører, mere loyale og mere motiverede til og glade for at gå på arbejde.  

Purpose, brand og virksomhedsstrategi er med andre ord i dag ikke kun forbeholdt hjemmesiden og ledelsesrummet. Medarbejderne forventer at blive taget med på rejsen gennem mere end et town hall meeting. Vi skal kommunikere, inddrage og engagere vores medarbejdere med samme seriøsitet og omhyggelighed for budskaber, timing og kanaler, som i vores eksterne kommunikation. 

Data og analyser giver retning 

Hos Lead Agency udarbejder vi analyser og undersøgelser blandt medarbejdere, så vi ved hvad de forventer og ønsker. Og vi udvikler strategier og eksekverer moderne intern kommunikation i tæt partnerskab med topledelse og mellemledere, og vi udvikler virksomhedens interne kommunikationskanaler.  

Alle virksomheder og organisationer rummer ambitioner, viden, nyheder, indsigter og knowhow. Viden som i langt de fleste tilfælde fortjener at udkomme internt og eksternt.  

Når I teamer op med os om en strategi for jeres interne kommunikation, så er det i første omgang jer, der sætter retningen. Hvad er status i dag? Hvad ønsker I at ændre? Og hvilke udfordringer og muligheder er der på vejen? Når analysen og målet står klart, udvikler vi jeres strategi, narrativer og planer for indhold og eksekvering. Derudover måler vi på effekten, og vi uddanner og træner både ledelsesteams og enkeltpersoner. 

intern-kommunikation

Intern kommunikation

Det vigtigste i ledelseskommunikation er autencitet.

Barbara Saitta Bregendal, Partner

Alle ydelser