Intern kommunikation

Vores erfaring er, at medarbejdere sjældent føler, at de får tilstrækkelig information fra ledelsen

Vi forventer autencitet hos ledere.

Medarbejdere stiller øgede krav til deres ledere. De vil inspireres, de vil inkluderes, og de vil respekteres.

I Lead Agency tror vi på, at ledere, der fremstår som hele mennesker, og som kommunikerer autentisk – med de fejl, tvivl og mangler det indebærer – vil eje fremtiden mere end ledere, der agerer ”corporate soldiers” og kommunikerer i PowerPoint-bullets.

Som leder kræver det en særlig kommunikationsindsats at få alle med, når organisationen skal omstille sig til nye måder at arbejde på og optimere etablerede arbejdsgange, i takt med at eksempelvis AI-løsninger bliver mere og mere integreret i vores hverdag og arbejdsliv.

Michael Kowal
“Virksomhedens interne og eksterne kommunikation skal altid hænge uløseligt sammen”
Strategy Director

Kultur og motivation

Ledere skal fastholde medarbejdere, ikke kun gennem løn og personalegoder, men også gennem kultur, menneskelig og faglig inspiration og motivation. Når medarbejdere er stolte af deres arbejdsplads og ledere, bliver de brand-ambassadører, mere loyale og mere motiverede til og glade for at gå på arbejde.

Purpose, brand og virksomhedsstrategi er med andre ord i dag ikke kun forbeholdt hjemmesiden og ledelsesrummet. Medarbejderne forventer at blive taget med på rejsen gennem mere end et “Town hall meeting”. Vi skal kommunikere, inddrage og engagere vores medarbejdere med samme seriøsitet og omhyggelighed for budskaber, timing og kanaler, som i vores eksterne kommunikation.

Barbara Saitta Bregendal
“Det vigtigste i ledelseskommunikation er autencitet”
Group Client Lead & Partner

Data og analyser giver retning

I Lead Agency udarbejder vi analyser og undersøgelser blandt medarbejdere, så vi ved, hvad de forventer og ønsker. Vi udvikler strategier og eksekverer moderne intern kommunikation i tæt partnerskab med topledelse og mellemledere, og vi udvikler virksomhedens interne kommunikationskanaler.

Alle virksomheder og organisationer rummer ambitioner, viden, nyheder, indsigter og knowhow. Viden, som i langt de fleste tilfælde, fortjener at udkomme internt og eksternt.

Når I teamer op med os om en strategi for jeres interne kommunikation, er det i første omgang jer, der sætter retningen. Hvad er status i dag? Hvad ønsker I at ændre? Og hvilke udfordringer og muligheder er der på vejen? Når analysen og målet står klart, udvikler vi jeres strategi, narrativer og planer for indhold og eksekvering. Derudover måler vi på effekten, og vi uddanner og træner både ledelsesteams og enkeltpersoner.

Trine Pilgaard Jørgensen
“Udviklingen inden for AI forandrer vores arbejdsliv. Det skaber et helt nyt kommunikationsbehov internt”
Head of Digital Strategy & AI