Omdømmeanalyse

Hvor kendt er du? Og hvad er du kendt for?

Kendskab og omdømme er de to parametre, som vores kunder oftest ønsker at flytte på med hjælp fra god kommunikation, branding og markedsføring. Men før du giver dig i kast med kommunikationsindsatserne, kan det være godt at sikre dig målbarhed i projektet, så du senere kan vise effekten af kommunikationsindsatsen.

Vi anbefaler så vidt muligt at foretage de nødvendige kendskabs- og omdømmeanalyser, da de ofte hjælper med at sætte tydeligere mål i kommunikationsstrategien og hjælper til at dokumentere resultaterne.

Mange vælger at foretage en nulpunktsmåling inden for eksempel en ny kampagne eller en ny kommunikationsstrategi implementeres, så det er muligt at styre efter præcise mål og vise effekten måneder eller år senere, afhængigt af indsatsens og strategiens tidsramme.

Kvalitative målinger foretager vi ofte in-house, og ved kvantitative målinger allierer vi os med analysebureauer i den større dataindsamling.

Michael Kowal
“Det er ikke nok at være kendt. Du skal være kendt for det rigtige”
Strategy Director