Digital audit og social listening

Hvordan omtales jeres produkter på de sociale medier? Hvordan engagerer jeres målgrupper sig i de dagsordener og trends, som er strategisk vigtige for jer? Og er I til stede der, hvor jeres kunder og vigtigste interessenter befinder sig?

Det er muligt at tage pulsen på, hvordan et brand performer digitalt, og det gør vi ofte forud for arbejdet med at udvikle en ny kommunikationsstrategi. Digital brand audit og social listening-analyser gør os både klogere på målgruppernes ageren og præferencer, samt på hvilke kanaler de foretrækker at interagere, diskutere eller blive eksponeret for jeres brand, produkter eller dagsorden.

Helt konkret præsenterer digitale brand audits og social listening-analyser en række indsigter, der skaber et solidt fundament for det videre arbejde med strategi, kanalvalg og kreativ udvikling af koncepter og aktiviteter i jeres digitale tilstedeværelse.

Trine Pilgaard Jørgensen
“Algoritmerne på de sociale medier former kulturen for interaktion og dikterer, hvilket indhold der performer bedst. Når vi forstår det, kan vi optimere brandets engagement af målgrupperne”
Head of Digital Strategy & AI