Kommunikationsstrategi

Vi tænker, før vi taler, og vi læser, før vi tænker. Når du vælger os som partner i arbejdet med din kommunikationsstrategi, får du involverende, nysgerrige og kreative processer, som altid funderet på grundig research og analyse

Ligesom mennesker har brands styrker og svagheder. Nogle brands har for eksempel en karismatisk og kendt personlighed i front, som nærmest “er” kommunikationsstrategien og brandet. Andre har en lang og traditionsrig historie bag sig, som skal varetages og løftes. Og nogle er helt nye på markedet og skal bygge kendskab og omdømme op fra bunden og bevise sit værd.

Uanset styrker, svagheder og sted på rejsen, forventer forbrugerne stadigt mere af tidens brands. Derfor ser vi, at succesfulde brands alle har historier, der bunder i andet og mere end catchy slogans og en flot visuel identitet:

De har en klar position og en enestående og inspirerende fortælling om, hvad de vil, og hvad de kan. De har en holdning til, hvordan de kan bidrage til en positiv og bæredygtig udvikling af samfundet omkring dem, og evner at agere i de offentlige og politiske dagsordener, der præger brandets marked. Deres handlinger og resultater viser, at det ikke bare er snak. Greenwashing, pinkwashing – og washing i det hele taget – er et no go, det rene selvmord.

Men det omvendte – at putte med det gode I gør, eller slet ikke have bæredygtighedsambitioner – kan vise sig at blive et lige så stort problem. Et problem for salg, for rekruttering, for samfundet.

Michael Kowal
“Bag enhver kommunikationsudfordring er et menneskeligt behov, der venter på at blive mødt”
Strategy Director

Kommunikationsstrategi

Udover en stærk position og grundfortælling skal strategien kortlægge målet med din kommunikation.

Med konkrete mål og KPI’er sikrer du, at din kommunikation bliver strategisk. Ved at identificere kommunikationstemaer skaber du sammenhæng og tester relevansen af din kommunikation på tværs af budskaber og kanaler. Og med en grundig analyse og profilering af markedet og målgrupper sikrer vi, at I rammer de rigtige med det rigtige på det rigtige tidspunkt og dermed optimerer jeres kommunikations- og marketingressourcer.

Handle- og aktivitetsplan

Når det strategiske fundament er på plads, kan vi tage stilling til, hvor og hvordan I skal udkomme. Strategien munder derfor ud i en konkret aktivitetsplan, som beskriver kanalvalg og timing for de aktiviteter, der skal levere resultater. Det kan være alt fra marketing på sociale medier, PR, kampagner, public affairs, intern kommunikation og employer advocacy og events.

Eva Svavars
“Branding handler om at omsætte forretning, data og indsigter til historier, visuelle identiteter og kommunikation, der vækker følelser og giver værdi til vores samfund”
Group Client Lead & Partner