Lead ydelser

Brand- og kommunikationsstrategi

Alt hvad du siger, viser og gør kommunikerer. Strategisk kommunikation handler derfor ikke kun om at skrive det rigtige på hjemmesiden og i pressemeddelelsen, det handler om din ageren som brand samlet set. Det handler om at pleje og forbedre dit omdømme og om at øge dit kendskab hos de rigtige målgrupper. 

Fremtidens succesfulde brands har en holdning til samfundet omkring dem og en ambition for, hvordan de kan bidrage til en positiv og bæredygtig udvikling. Greenwashing, pinkwashing – og washing i det hele taget – er et no go, det rene selvmord i fremtidens marked. Men det omvendte – at putte med det gode man gør, eller slet ikke have bæredygtighedsambitioner – kan vise sig at blive et lige så stort problem. Et problem for salg, for rekruttering, for samfundet. Kravene skærpes og vi forventer stadigt mere som forbrugere. 

Brandposition og narrativ 

Din forretningsstrategi og dit purpose sætter retningen for din brand- og kommunikationsstrategi. Narrativet og brandløfterne skal være tydelige: Hvorfor er I sat i verden? Hvad lover I kunder og samfund? Hvad er i rigtig gode til, hvad er jeres styrker? Og hvad tilbyder I og hvilke resultater leverer I? Det er mange spørgsmål. Men uden klare og troværdige svar, ingen god kommunikation. 

Men gode svar er ikke nok. Der skal også være plads til poesien. Brand purpose og grundfortælling skal røre noget i os, forstyrre os lidt, så vi lytter efter, så vi bliver nysgerrige og så vi husker. Og vi husker det ikke hvis det er for generisk, hvis vi har hørt historien mange gange før, eller hvis det er for kedeligt.  

Når vi arbejder med branding, purpose og grundfortællinger lægger vi derfor mange kræfter i de kreative processer. Vi henter inspiration fra trends, tendenser, kulturliv, musik, kunst, litteratur og inspirerende mennesker, begivenheder og bevægelser i verdenshistorien. 

Strategiens elementer 

Udover purpose og core story, skal strategien kortlægge kommunikationens mål, temaer og målgrupper. Mål og KPI’er sikrer, at kommunikationen bliver strategisk. Temaerne skaber sammenhæng og tester relevansen af kommunikationen på tværs af budskaber og kanaler. Og en grundig analyse og profilering af hhv. marked og målgrupper sikrer, at vi rammer de rigtige med det rigtige på det rigtige tidspunkt og dermed optimerer jeres kommunikations- og marketingressourcer. 

Handle- og aktivitetsplan 

Når det strategiske fundament er på plads, kan vi tage stilling til, hvordan og hvor, vi skal udkomme. Strategien munder derfor ud i en konkret aktivitetsplan. Planen beskriver kanalvalg og timing for de aktiviteter, der skal levere resultater jf. KPI’er. Det kan være alt fra marketing på sociale medier, PR, kampagner, Public Affairs, intern kommunikation og employer advocacy, events, osv. 

Når du vælger os som partner i arbejdet med din kommunikationsstrategi, kommer du til at arbejde tæt sammen med nogle af Danmarks mest erfarne kommunikationsrådgivere og de mest kreative teams, branchen kan byde på. Alle vores processer er involverende, nysgerrige, kreative og altid funderet på grundig research og analyse. Vi tænker, før vi taler, og vi læser, før vi tænker. 

Kommunikationsstrategi

Brand- og kommunikationsstrategi

Enkel, inspirerende og indlysende rigtig. Det er vores krav til en god strategi.

Eva Svavars, Partner

Alle ydelser