Brand position og grundfortælling

Hvorfor er din virksomhed sat i verden? Hvilken rolle spiller I for kunder og samfund? Hvad gør I bedre end andre?

Branding og positionering handler om at omsætte forretning, data og indsigter til historier, visuelle identiteter og kommunikation, der vækker følelser og svarer på menneskers behov og giver værdi til vores samfund.

Hos Lead Agency arbejder vi med grundfortællingen som fundament for virksomhedens position, fordi kommunikationen bliver bedre og mere troværdig, hvis organisationens handlinger og resultater ikke kun handler om at tjene penge, men også næres af et — lidt — højere formål.

Virksomhedens purpose og grundfortælling skal derfor være helt tydelig:

Måske vil I gøre verden grønnere, måske vil I skabe nye behov i nye markeder, eller måske vil I forandre og forbedre vores samfund indenfor et givent område. Måske vil I engagere jer politisk, måske vil I redde liv, eller måske vil I starte bevægelser, der ændrer vores syn på tingene, som de er.

Uanset hvad, vil vi forstå, hvorfor I er her. Og det bliver nemmere at forstå, hvis I har en interessant historie, som jeres kommunikation støtter kreativt og intelligent op om.

Michael Kowal
“Din fortælling skal være vedkommende, komme med noget nyt og røre noget i os”
Strategy Director

De gode svar er ikke nok

Kommunikationen skal røre noget i os, forstyrre os, så vi lytter efter og bliver nysgerrige – og så vi husker. Vi husker det ikke, hvis det er for generisk, hvis vi har hørt historien mange gange før, eller hvis det er for kedeligt. Derfor skal der være plads til poesien, til historiefortællingen.

Når vi arbejder med brandpositionering og grundfortællinger, lægger vi derfor mange kræfter i de kreative processer. Vi henter både inspiration i jeres virksomhed, jeres ophav og fra verden omkring jer – trends, tendenser, kulturliv, musik, kunst, litteratur og inspirerende mennesker og begivenheder.

Det skal vække følelser, være unikt og inspirere os, hvis det skal virke.

Det bedste og mest kreative brandarbejde opstår, når alle disse elementer og perspektiver medregnes og udvikles på i fællesskab med jer. Udover vores brandspecialister har vi medarbejdere med baggrund i reklamebranchen, politiske organisationer og ministerier. Vi har journalister, designere, musikere og sågar en teolog på kontoret.

Det geniale greb til dit brand opstår ofte, når vi træder ud af ekkokammeret og går nye veje.

Eva Svavars
“Selvom følelser og intuition ikke altid rangerer højt som argument i erhvervslivet, så ser vi størst effekt, når brandfortællingen rummer en appel til følelser”
Group Client Lead & Partner

Cases

KIRKBI