Corporate communication

Medarbejdere, politikere og forbrugere stiller i stigende grad krav til omverdenen og til at virksomheder og organisationer bidrager aktivt til samfundsudviklingen

Corporate communication handler først og fremmest om at sikre en organisations omdømme. Det er et stort område, som dækker både intern og ekstern kommunikation, og det kræver derfor overblik og prioritering at opnå de ønskede resultater.

Vi hjælper organisationer, der ønsker at optimere deres kommunikation, så den understøtter forretningsstrategien så effektivt som overhovedet muligt.

Mange af vores ydelser falder under disciplinen corporate communication. Men når vi vælger at fremhæve den her, skyldes det, at mange overser den vigtige øvelse, der ligger i at prioritere og planlægge kommunikation på tværs af indsatser og kanaler.

Det gælder for eksempel PR, markedsføring, sociale medier, krisekommunikation, den interne kommunikation og investor relations.

Michael Kowal
“En effektiv kommunikationsstrategi prioriterer hvilke agendaer, der er vigtigst for din virksomhed – og hvilke, I skal holde jer fra at gå ind i”
Strategy Director

Fokus på forretningsmålene

En god branding og kommunikationsstrategi tager afsæt i organisationens forretningsstrategi. Det gør den, fordi purpose, narrativ, bæredygtighedsambitioner, målsætninger og indsatser, der er afkoblet fra bundlinjen, vil være nyttesløst – og dermed miste troværdighed og legitimitet. Derfor er det afgørende for god og succesfuld kommunikation, at du forholder dig til, hvordan du når de rigtige målgrupper via de rigtige kanaler og på det rigtige tidspunkt.

I begyndelsen af vores kundeforløb omkring corporate communication lægger vi ofte en strategi for branding og kommunikation. Mange vælger herefter at tilknytte os som en betroet rådgiver, der er dybt inde i forretningen, og derfor hurtigt og nemt kan træde til med eksekvering af diverse opgaver inden for alt fra PR, kampagner, events, krisekommunikation, digitale indsatser, interne kommunikationsopgaver og analyser.

Trine Pilgaard Jørgensen
“Digital positionering af jeres thought leaders på sociale medier tilfører personlighed til brandet”
Head of Digital Strategy & AI