Lead ydelser

Corporate communication

Corporate communication handler først og fremmest om at sikre en organisations omdømme.

Hvad enten vi er medarbejdere, politikere eller forbrugere stiller vi i stigende grad krav til vores omverden og krav til at virksomheder og organisationer bidrager aktivt til samfundsudviklingen.  

Prioritering og overblik 

Som disciplin dækker corporate communication både over den eksterne og interne kommunikation og det er derfor et kæmpe felt, der kræver overblik og prioritering af kommunikation og indsatser for at opnå de ønskede resultater.  

Vi hjælper organisationer, der ønsker at optimere og prioritere deres corporate communication, så den understøtter forretningsstrategien så effektivt som overhovedet muligt. 

Mange af vores ydelser falder i princippet under disciplinen corporate communication. Men når vi vælger at fremhæve den her, skyldes det, at mange overser den vigtige øvelse der ligger i at prioritere og planlægge kommunikation på tværs af indsatser og kanaler. Det gælder fx PR, markedsføring, sociale medier, investor relations, krisekommunikation og ikke mindst den interne kommunikation. 

En strategisk tilgang med fokus på forretningsmålene 

En god branding og kommunikationsstrategi tager afsæt i organisationens forretningsstrategi. Det gør den, fordi purpose, narrativ, bæredygtighedsambitioner, målsætninger og indsatser, der er afkoblet fra bundlinjen, vil være nyttesløst – og dermed også miste troværdighed og legitimitet. Derfor er det også afgørende, at god kommunikation forholder sig til, hvordan kommunikationen når ud til de rigtige målgrupper, via de rigtige kanaler og på det rigtige tidspunkt.  

Vores kundeforløb omkring corporate communication starter ofte med et strategiforløb vedr. kommunikation og branding. Og mange vælger herefter at have os tilknyttet som betroet rådgiver, som er dybt inde i forretningen, og som hurtigt og nemt kan træde til med eksekvering af diverse opgaver inden for alt fra PR, kampagner, events, krisekommunikation, digitale indsatser, interne kommunikationsopgaver, analyser, mv. 

Corporate-Communication

Corporate communication

Uanset hvor store eller små dine ressourcer og budgetter er, er du nødt til at prioritere.

Amalie Gaardo, Partner

Cases

Alle ydelser