Public Affairs-aktivering

Politikere og embedsmænd træffer hver dag beslutninger, der påvirker vilkårene for erhvervslivet, for tusindvis af organisationer og for den enkelte borger

Det beslutninger, der bliver truffet i den politiske arena, kan være drevet af faglige prioriteter, men også af personlig motivation, nyhedsdagsordner eller af folkets røst på sociale medier.

Det er ikke blot muligt at forudsige, men også at forberede sig på og endda påvirke mange af de begivenheder, beslutninger og den lovgivning, der venter rundt om hjørnet.

Public affairs handler om at kunne bygge en stærk politisk dagsorden med blik for det samfund, den taler ind i. Om at kunne præsentere både udfordringer og bud på løsninger troværdigt. Og om at kommunikere dem, så de appellerer bredt. Det er her vi i Lead Agency kommer ind i billedet.

Mads Hvid
“Det handler om at kunne bygge en stærk politisk dagsorden med blik for det samfund, den taler ind i”
Chief Advisor Public Affairs

Vores tilgang til public affairs

I vores arbejde med public affairs navigerer vi efter tre principper:

Det første handler om samfundsblik og forståelse for de tendenser, dagsordner og folkestemninger, som omgiver de politiske beslutninger. I vores tilgang til public affairs trækker vi derfor ofte på flere fagligheder – fra analyse til kreative koncepter, PR og sociale medier. Kombinationen af flere discipliner bidrager med vigtige indsigter i, hvad der driver interessenter, og hvordan deres holdninger kan flyttes.

Det andet drejer sig om at opbygge stærke partnerskaber og alliancer. Det er nemlig ofte her, vi ser de største politiske resultater opnås. Når det lykkes at samle en bred vifte af samfundsaktører om fælles politiske løsninger, øges legitimiteten af de ønsker, I kommer med. Det bliver samtidig nemmere for de politiske aktører at omsætte jeres ønsker til virkelighed, og det styrker holdbarheden af de forandringer, I foretager.

Det tredje handler om positivt samfundsbidrag, fordi vi mener, at kommunikation og politik skal gøre en forskel. Den største effekt når vi ved at skabe forbindelse mellem jeres konkret mål og de tendenser og dagsordner, der udvikler Danmark i en positiv retning.

At vinde politisk indflydelse forudsætter indsats og engagement

I Lead Agency har vi mere end 10 års erfaring med public affairs. Vi er et hold af ti personer med erfaring fra forskellige dele af det politiske maskinrum på Christiansborg, centrale ministerier på Slotsholmen og store politiske organisationer.

Vi rådgiver i en bred vifte af virksomheder og organisationer i forskellige brancher. Vores rådgivning er analytisk og strategisk funderet, og vi har tårnhøje ambitioner på jeres vegne. Derfor tillader vi os at udfordre dem, vi rådgiver – for vi vil hverken spilde jeres eller politikernes tid. Politisk indflydelse er nemlig noget du skal gøre dig fortjent til.

Vil I have politiske beslutningstagere til at lytte, kræver det solid argumentation, høj troværdighed og forståelse for det politiske spil. Nogle gange er opgaven måske større, end I selv har troet, og kræver andre eller flere greb end public affairs. Andre gange kan en lille indsats skabe store resultater.