Lead ydelser

Public Affairs

Play Video

Politikere og embedsmænd træffer hver dag hundredvis af beslutninger, der påvirker vilkårene for erhvervslivet, for tusindvis af organisationer og for den enkelte borger. 

Public affairs handler om at påvirke de begivenheder, beslutninger og i sidste ende den lovgivning, der former vores samfund. Det handler om at bygge bro mellem politikere, erhvervsliv og civilsamfund. Om at kunne præsentere både udfordringer og bud på løsninger troværdigt og om at kommunikere dem, så de appellerer bredt og bliver relevante for det samfund, de taler ind i. Og det er her, vi i Lead Agency kommer ind i billedet.

Vores tilgang til public affairs

I vores arbejde med public affairs navigerer vi efter tre principper:

  1. Det første handler om samfundsblik – forståelse for de tendenser, dagsordner og folkestemninger, som omgiver de politiske beslutninger. I vores tilgang til public affairs trækker vi derfor ofte på flere fagligheder – fra analyse til kreative koncepter, PR og sociale medier. Kombinationen af flere discipliner bidrager med vigtige indsigter i, hvad der driver interessenter, og hvordan holdninger kan flyttes.
  2. Det andet handler om at bygge stærke partnerskaber og alliancer. Når det lykkes at samle en bred vifte af samfundsaktører om en fælles politik løsning, er det oftest der, vi ser de største og mest vedvarende politiske resultater. Partnerskaber øger legitimiteten af de ønsker, I kommer med. Det gør det nemmere for de politiske aktører at omsætte jeres ønsker til virkelighed. Og det styrker holdbarheden af de forandringer, I laver.
  3. Det tredje handler om positivt samfundsbidrag. Fordi vi mener, at kommunikation og politik skal gøre en forskel. Og den største effekt når vi ved at skabe forbindelse mellem jeres konkrete mål og de tendenser og dagsordner, der udvikler Danmark i en positiv retning.

 

Politisk indflydelse skal man gøre sig fortjent til 

I Lead Agency har vi mere end 10 års erfaring med public affairs. Vi er et hold af 10 personer med erfaring fra forskellige dele af det politiske maskinrum på Christiansborg, centrale ministerier på Slotsholmen og store politiske organisationer.

Vi rådgiver i en bred vifte af virksomheder og organisationer i forskellige brancher. Vores rådgivning er analytisk og strategisk funderet, og vi har tårnhøje ambitioner på vores kunders vegne. Derfor tillader vi os også at udfordre dem, vi rådgiver – for vi gider hverken spilde jeres til eller politikernes tid. Politisk indflydelse er nemlig noget, man skal gøre sig fortjent til. Skal beslutningstagerne lytte, kræver det solid argumentation, høj troværdighed og forståelse for det politiske spil.

Nogle gange er opgaven måske større end I selv har troet og kræver andre eller flere greb end bare public affairs. Andre gange er den måske lettere, hvor bare en lille indsats kan skabe store resultater.

Public Affairs

Public Affairs

Det handler om at kunne bygge en stærk politisk dagsorden med blik for det samfund, den taler ind i

Dea Donkin, Direktør for Public Affairs.

Alle ydelser