Krisekommunikation og -beredskab

Krisesager kan have mange årsager, og ikke to kriser er ens. Men de har det til fælles, at de kan få fatale konsekvenser for organisationers og personers omdømme, hvis de ikke håndteres professionelt

En god krisehåndtering matcher dit mål som virksomhed, og en velhåndteret krise vil ofte være den, du aldrig har hørt om. Men det er sjældent kommunikation alene, der kan fikse problemet – der skal også vises handling.

Forventningerne til moderne virksomheder øges i disse år. Purpose, visioner og verdensmål gør, at vi får flere og flere ansvarlige og visionære virksomheder. Samtidigt ser vi, at kunder, aktionærer, NGO’er og presse interesserer sig mere og mere for, om virksomhederne lever op til det, de lover. Fordi det skal de.

God krisekommunikation handler om så vidt muligt at være på forkant og styre begivenhedernes gang og den tilhørende kommunikation i en nøje tilrettelagt strategi og handleplan.

Derfor er det ikke medierne og shitstormen, du bør frygte, men din egen manglende forberedelse.

Marianne Hjaltelin
“Presset kan være enormt. Nogle gange med god grund, andre gange nærmest uden grund, fordi frygten skygger for overblikket”
CEO & Partner

Detaljefokus og grundig situationsanalyse

En god krisehåndtering kræver, at du – og vi – på kort tid sætter sig ind i sagens detaljer, overvejer alle scenarier og handlemuligheder, kortlægger med- og modspillere og forstår målgrupper og interessenters motiver og bevæggrunde i detaljen.

Derudover skal du være knivskarp på budskaberne, og have en plan for af hvem, til hvem og hvordan og hvornår budskaberne skal leveres.

Hvad er det værste, der kan ske? Og hvad er det bedste, der kan ske? Det værste kan ofte se slemt ud, men det sker jævnligt, at virksomheder kommer styrket ud af krisesager, fordi de håndterer dem godt og tager tydeligt ansvar. Det er en mulighed for at præstere noget ekstraordinært – at vise handlekraft og troværdighed.

Et tæt samarbejde 24/7

Vi forbereder os på alt og tilpasser håndteringen til din sag og dit behov. Udover strategi og plan laver vi detaljerede beredskabsplaner, løbende kriseberedskabsøvelser, medietræning af talspersoner, håndteringsplan for sociale medier, plan for intern kommunikation samt løbende rådgivning og pressehåndtering døgnet rundt.

Vores internationalt erfarne kriserådgivere har hjulpet organisationer og privatpersoner med at planlægge og overkomme omfattende kriser og sager inden for alt fra fødevareproduktion, arbejdsmarkedskonflikter, miljøsager, uærlige underleverandører, finansielle sager, myndighedsefterforskninger, shitstorms på sociale medier til fyringen af en direktør.

Med os får du et dedikeret team til forberedelsen og reaktionen på usædvanlige, usikre og komplekse situationer, der udgør en trussel mod dine målsætninger, dit omdømme eller din eksistens som virksomhed eller organisation.

Alle krisesager behandles selvfølgelig med dyb fortrolighed og diskretion.