Medietræning og personlig gennemslagskraft

Når du som talsperson bliver inviteret til at medvirke i medierne, tildeles du en rolle i historien. Uanset hvilken rolle, du får, skal du have det bedste ud af den

Det betyder, at du skal være klar til at levere dit budskab på en tydelig, troværdig, sympatisk og forståelig måde, så snart mikrofonen tændes – og uanset om interviewet varer to eller 20 minutter.

Men det er ikke nemt at levere et budskab, så alle lytter med og forstår. Det kræver forberedelse og træning.

Og hvis du ikke er forberedt, kan det hurtigt ende galt. Derfor arbejder vi i Lead Agency både med forberedelsen af dine budskaber og eksekveringen af et interview. Medietræningen foregår foran et rullende kamera, så vi kan se og evaluere hvert enkelt interview og rådgive derudfra. Her træner vi både dine budskaber og din nonverbale fremtoning. Det, du siger, kan nemlig overdøves af måden, du siger det på.

Lars Volle
“Når du bliver inviteret til at medvirke i medierne, er det en enestående mulighed for at fortælle en historie”
PR Director & Partner

Du skal shine, som den du er

Efter en medie- og budskabstræning hos Lead Agency går du ikke ud ad døren som en ny person eller en corporate-robot, men som en talsperson med kendskab til dine styrker og svagheder. Som en talsperson, der ejer sit budskab og står bag det. Det hjælper dig med at være den bedste udgave af dig selv, når kameraet ruller.

Vi tilrettelægger altid vores medie- og budskabstræning efter dit behov. Og hvis en krise er under opsejling eller allerede buldrer, så er vi til rådighed for dig 24/7.