Forbrugerundersøgelser

Hvem køber dit produkt, og hvem gør ikke? Hvem støtter din sag, og hvem gør ikke? Hvor gamle er de, hvor bor de, hvad køber de, og hvad støtter de ellers?

”Kend din målgruppe” er første bud inden for strategisk kommunikation og markedsføring. Jo bedre kendskab til og indsigter om vores målgruppe vi har, jo nemmere og mere effektivt kan vi udvikle kommunikation, der taler til dem, engagerer dem og får dem til at købe vores produkt eller foretage den handling, vi ønsker.

Med henblik på at blive klogere på vores målgrupper og sikre at vores strategier, kreative koncepter og indsatser rammer rigtigt, laver vi fokusgrupper, kvantitative målinger, trendanalyser og anden relevant research og analysearbejde, der danner grundlag for kommunikationsarbejdet.

Ofte oplever vi, at de allerbedste indsatser bliver til, når vi virkelig — som i virkelig — har forstået vores målgruppes kendetegn, præferencer og udgangspunkt for at ville interagere med os eller trykke køb.

Michael Kowal
“Første skridt i effektiv kommunikation er at forstå, hvad der reelt driver målgruppen, og dermed hvilket 'problem' jeres virksomhed eller brand kan være løsningen på”
Strategy Director