Lead ydelser

Kampagner

Hvilke kampagner husker vi? Og hvilke kampagner har ændret vores adfærd, vores mindset eller fået os til at købe et produkt?

De fleste af os mener, vi er upåvirkelige, men effektmålinger af kampagner og markedsføring fortæller en anden historie. Kampagner og markedsføring virker, men de virker allerbedst, når de er strategisk og kreativt udviklet til at nå meget specifikke mål og målgrupper. Og har man ikke uendelige budgetter, er det endnu mere vigtigt at have dette for øje. 

Data og analyser giver os de rette indsigter 

I vores arbejde med kampagner starter vi med at opnå en dyb forståelse for udfordringen gennem data og analyser, kundens erfaring og tendenser på markedet. På baggrund heraf udarbejder vi strategien og de nøgleindsigter, som kampagnen skal hvile på, og som appellerer til modtageren.   

Øvelsen er baseret på data, adfærdspsykologi og trends og vi gør en dyd ud af at forstå modtagernes drivkræfter og barrierer, deres verdensbillede og hverdag. Når nøgleindsigterne er på plads og vi forstår kampagnens mål og modtager, begynder den kreative proces med at skabe kampagnens idé, koncept og hovedbudskaber. Her skal den rammes på kornet både i forhold til indhold, tone og udtryk og kanaler. 

Den kreative kvalitet er nøglen til succes 

Det kreative arbejde tager ofte udgangspunkt i en indsigt – en sandhed, som er øjeblikkeligt genkendelig, og som ligger tæt på det mest oplagte – som samtidig kan skabe en overraskende a-ha-oplevelse, der fanger vores opmærksomhed og gør os nysgerrige eller motiverede til at handle.  

Når du møder vores kampagner, skal du ikke føle, at nogen prøver at sælge dig noget. Du skal tværtimod oprigtigt føle lyst til at engagere dig i sagen eller købe produktet, fordi det giver én værdi. Pull frem for push. 

Det kreative koncept skal med andre ord skabe eller øge relevansen hos modtageren via en appel til de dybereliggende motivationer, følelser og handlemønstre, som påvirker os. Vi skal skabe en fortælling, der flytter både hjerte, hjerne og fødder.  

Det er sjældent, at løsningen ligger til højrebenet. Vi konkurrerer nemlig ikke kun med andre kampagner og kommercielle agendaer, men med alt der vil have vores opmærksomhed. Ofte låner vi fx inspiration fra den verden, som modtageren i forvejen orienterer sig imod. Hvis budskabet modtages bedst gennem sociale medier, influencere, events, printmedier, en podcast eller en film på tværs af kanaler, så er det der, vi skal være – der hvor relevansen skaber den forbindelse mellem afsender og modtager.  

Tæt samarbejde om kampagnen  

Når du vælger os som samarbejdspartner på din kampagne, kommer du til at arbejde tæt sammen med nogle af Danmarks mest erfarne kampagnerådgivere og de mest kreative, unge, talenter, branchen kan byde på. Vi ser altid kampagner i en større helhed og lader arbejdet spille sammen med analyser, PR, digitale løsninger og branding. Vi inspireres af globale trends på kampagneområdet og af bevægelser, begivenheder og idéer, der flytter os.  

Kampagner

Kampagner

Vi skal skabe nysgerrighed og motivere til handling.

Anita Baun Hørdum, Partner

Alle ydelser