Lead ydelser

Data, analyser & undersøgelser

Play Video

Strategi og kommunikationsaktiviteter baserer sig sommetider udelukkende på intuition.

Nogle virksomheder satser på, at know-how, branchekendskab og intuition er tilstrækkeligt i forbindelse med valg af eksempelvis budskaber og arbejdet med et produkt eller en ydelse. Sommetider er det. Sommetider er det ikke.  

Derfor bør I investere i data, analyser og undersøgelser 

Vi har i Lead Agency erfaret, at succesraten for effektfuld kommunikation ofte øges, når man har indsamlet og analyseret data forud for strategiudviklingen og den efterfølgende taktiske eksekvering. En data-informeret tilgang kan hjælpe jer med at opnå vitale indsigter, der vil bidrage til en velfunderet strategi med præcises budskaber, der vil styrke kampagner og andre kommunikationsaktiviteter. 

Der er et væld af grunde til at investere i  undersøgelser og analyser. Hvis man vil være skarp på markedet, menneskene og kulturen, fremme fakta og objektivitet frem for holdninger, optimere indsatsen og følge med konkurrenterne, bør man prioritere undersøgelser og analyser forud for en kommunikationsindsats. Resultaterne vil ofte ikke blot forbedre chancerne for at opnå succes men også fungere som stærk intern læring og argumentation. 

Sådan arbejder vi  

Vi bruger undersøgelser og analyser i Lead Agency for at optimere kommunikationen og bidrage til kommerciel, politisk og samfundsrelevant stillingtagen. Når vi anvender analyser og undersøgelser, skræddersyer vi det altid til kundens behov, budget og opgavens karakter. Vi tilpasser og finjusterer vores analysedesign til hver enkelt opgave. Hver gang. Dette sikrer, at vi ikke spilder ressourcer på dataindsamling og analyse, der kunne gennemføres smartere og mere økonomisk. 

Vi har solide partnerskaber med velrenommerede analyseinstitutter samt vores egne stærke analytiske talenter på området, og derfor kan vi udføre en bred vifte af analyser. Vi anvender både kvalitative og kvantitative veletablerede teknikker såsom spørgeskemaer, fokusgrupper, interviews og registerstudier. Derudover er vi eksperter i moderne undersøgelser, som bl.a. består af digital og social listening, hvor vi kan håndtere og bearbejde store mængder data fra både Google og sociale medier. Faktisk bruger vi hele internettet som datakilde. 

Det kan I forvente 

Samlet set kan I forvente specifikke, håndgribelige anbefalinger til handling. Hvorvidt det er indsigter, der  prioriterer indsatser, anbefaler valg af platforme eller optimerer målretningen af kommunikationen, afhænger naturligvis af jeres behov. Resultatet vil ofte øge succesraten for indsatsen. 

Vi anvender  undersøgelser og analyse i vores arbejde på tværs af discipliner som public affairs, public relations, kampagner, branding og kommunikationsstrategier. Indsigterne kan bruges som brændstof til PR-indsatsen, som argumentation over for politiske interessenter i forbindelse med en public affairs-indsats og som input til temaer og budskaber i en kommunikationsstrategi. Mulighederne er mange.  

Analyse-og-undersoegelser-

Data, analyser & undersøgelser

Kommunikation – og de mål vi sætter – bør ikke baseres på subjektive holdninger og synsninger.

Amalie Gaardbo, Partner

Alle ydelser