Lead ydelser

Medie- og budskabstræning

Play Video

Det er ikke nemt at levere et budskab, så alle lytter med og forstår. Og det bliver ikke nemmere, når kameraet er tændt, eller når journalisten er i telefonen. Det kræver træning. Træning, træning, træning. Og forberedelse!  

Udnyt din platform 

Når vi som talspersoner bliver inviteret til at medvirke i medierne, så tildeles vi en rolle i historien. Og den rolle skal vi have det bedste ud af. Så når mikrofonen tændes, så skal vi levere vores budskab på en tydelig, sympatisk, troværdig og forståelig måde. Uanset om interviewet kører i to eller 20 minutter.  

Når vi medie- og budskabstræner hos Lead Agency, så træner vi både budskaber og det nonverbale. Fordi det du siger, kan nemt blive forstyrret af den måde, du leverer det på. Derfor træner vi foran et rullende kamera, så vi efter hvert interview kan se, evaluere og rådgive. Og så tænder vi kameraet igen.  

Vi træner også forberedelsen. For som talspersoner forbereder vi os på forskellige måder. Men hvis du ikke er forberedt, så ender det ofte galt.  

Du skal shine, som den du er  

Efter en medie- og budskabstræning hos Lead Agency hjælper vi dig med at være den bedste udgave af dig selv, når kameraet ruller. Vi sender dig derfor ikke ud ad døren som en ny person – som en corporate robot, men som en talsperson med kendskab til dine styrker og svagheder. Som en talsperson, der ejer sit budskab og står bag det.  

Vi tilrettelægger altid vores medie- og budskabstræning efter jeres behov. Og hvis en krise er under opsejling eller allerede buldrer, så er vi til rådighed for 24/7.  

Medie og Budskab

Medie- og budskabstræning

Når vi bliver inviteret til at medvirke i medierne, så er det en enestående mulighed for at fortælle en historie.

Lars Volle, Partner

Alle ydelser