Værdig Ældrepleje nu

Ældre Sagen

Play Video
Play Video

Opgaven

Kampagneindsatserne skal skabe bredt folkeligt kendskab til og forståelse for behovet for værdig ældrepleje.

Kampagnen skal være med til at gøre forholdene i ældreplejen nærværende og relevante – også for dem, der ikke selv har udfordringerne direkte inde på livet.

Løsningen

Kampagnen sætter billeder og ord på, hvordan de ældre oplever det at modtage ældrepleje – uden at fremstille dem som sørgelige og svage mennesker. De ældre har ikke længere kræfter til at gå på gaden og kæmpe for deres ret, så vi andre skal hjælpe dem.

Dette modsætningsforhold brugte vi aktivt i udviklingen af kampagnens koncept ved at koble det hjemmevante billedsprog af hygge, porcelæn og hjemmehækling med referencer fra aktivisme, oprør og politiske bevægelser. Den visuelle identitet blev skabt i mødet mellem den klassiske opfattelse af et ældre-univers og et ’på barrikaderne’ aktivistisk spor.

I år 2 legede vi – sideløbende med rammende avisannoncer om systematiseringen i hjemmeplejen – med ”escape room”-temaet, hvor politikerne blev inviteret indenfor som plejepersonale i vores specialbyggede ældrebolig. Her kunne politikerne på egen krop mærke, hvordan det er at være hjemmehjælper og ikke have tid nok til både nærvær og pleje af de ældre borgere.

Udfordringen

Undersøgelser viser, at ældre, der har brug for pleje, oplever, at deres hjem føles som en banegård, en svinesti og et fængsel.

Der er brug for en mere værdig ældrepleje, og derfor skulle en kampagne være med til at sikre, at det blev en markant dagsorden op til kommunal- og regionalvalget i november 2021 og i forbindelse med folketingsvalget 2022.

Resultatet

15

politikere og ministeren deltog i vores escape room.

Corporate Communication

Aktivering af Ældre Sagens lokalafdelinger landet over.

Kommunikationsstrategi

Ældreplejen var det vigtigste emne op til kommunalvalget i 2021.

ÆS-phone
ÆS-OOH
ÆS-annonce