Sustainability Screening

Sustainability-Screening-header

Hvordan sikrer vi, at vores bæredygtighedskommunikation lever op til de gældende regler? Hvor er der flest, der møder vores kommunikation om bæredygtighed? Og hvilke dele af vores kommunikation er mest sårbar og bør dermed tilpasses først?

Seneste nye udvikling på området er Forbrugerombudsmandens Kvikguide for Miljømarkedsføring og EU-Taksonomiens definition af miljømæssigt bæredygtige aktiviteter. Kvikguiden har understreget behovet for, at virksomheder har fokus på transparens og klar formidling i deres bæredygtighedskommunikation - uanset typen af organisation og branchen. Og der er måske endnu flere regler på vej. I slutningen af maj blev der i Europa-Kommissionen opstillet forslag om at indføre et direkte forbud mod greenwashing i EU-direktivet om urimelig handelspraksis.

Reglerne er altså skærpede. Og med det øgede fokus følger også en øget bevilling til Forbrugerombudsmanden til at håndhæve de nye regler. Det betyder, at der er flere ressourcer til at forfølge sager, hvor der kan være tale om vildledende markedsføring.

Og det betyder, at mange virksomheder nu skal kigge deres kommunikation grundigt igennem.

Hvad er Sustainability Screening?

Sustainability Screening kortlægger hvor på hjemmesiden, I taler mest om bæredygtighed. Det lyder måske simpelt. Men værdien ligger i det overblik, som screeningen giver.

For netop overblik er altafgørende, når man som organisation skal overholde alle gældende, juridiske regler for bæredygtighedskommunikation.

Hvorfor er det vigtigt?

En virksomheds hjemmeside kan kort sagt sammenlignes med dens butiksfacade. Det er her, I møder jeres kunder og her, I har mulighed for at uddybe budskaber, som kunderne møder på andre - digitale eller analoge - platforme. Derfor bør jeres hjemmeside til hver en tid leve op til de gældende regler.

”I en tid hvor nationale og internationale regler for bæredygtighedskommunikation løbende ændrer sig og skærpes markant, er det afgørende at have overblik over al jeres kommunikation, der berører bæredygtighed. Nogle virksomheder har hjemmesider med mange hundrede eller tusinder af undersider. Her er vores sustainability screening en hurtig og nem måde, at få vished for, hvor ressourcer og tid er bedst brugt. Når man først ved, hvor man skal sætte ind, er næste skridt at forstå, hvordan kommunikationen bliver så tydelig og transparent som muligt.”

Barbara Saitta Bregendal, Partner i LEAD Agency

DE SEKS FASER I EN SUSTAINABILITY SCREENING

En sustainability screening består af SEKS faser:

Step 1
STEP 1: WEBSITE CRAWLING

Hjemmesiden crawles med digitale værktøjer, for at få det fulde overblik over struktur, sidetyper og antallet af sider. Systemet kan følge alle links på hjemmesiden og på den måde mappe samtlige sider.

Step 2
STEP 2: DATAUDTRÆK- OG CLEANING

Alt tekstbaseret indhold (HTML) trækkes ud fra alle tilgængelige sider på hjemmesiden – herunder både undersider og PDF-filer. Al tekst downloades som filer, der giver mulighed for at analysere teksten og sætte den i system baseret på hjemmesidestrukturen.

Step 3
STEP 3: TEKSTKODNING

Herfra kodes og segmenteres teksten med udgangspunkt i definerede søgestrenge og -kriterier. På den måde opdeles teksten i meningsfulde segmenter. Det betyder, at vi kan søge alle sider frem, som f.eks. indeholder ordet “bæredygtig”. På den måde identificeres, hvor mange sider det drejer sig om, og præcis hvilke sider, der omtaler bæredygtighed.

Step 4
STEP 4: DATAANALYSE OG -VISUALISERING

Data analyseres, og vi identificerer de vigtigste indsigter. For at danne et bedre overblik over resultatet fra undersøgelsen, visualiserer vi data og indsigter. På den måde kan vi nemmere aflæse, hvilke websider der er vigtigst at opdatere og hvor der f.eks. tales mest om bæredygtighed eller klimavenlighed på hjemmesiden.

Step 5
STEP 5: SAMMENLIGNING MED SIDEVISNINGER

Vi tilgår jeres Google Analytics konto, og laver et udtræk af de mest besøgte sider på jeres hjemmeside. Disse besøgstal sammenholder vi med de identificerede websider, der omtaler bæredygtighed. Dermed har vi to parametre, som vi kan prioritere ud fra; 1) i hvor høj grad tales der om bæredygtighed på den pågældende side og 2) hvor mange brugere besøger siden. På den måde kan vi nemt prioritere de sider, der både har mange besøgende og i høj grad omhandler bæredygtighed.

Step 6
STEP 6: ANBEFALINGER

På baggrund af den samlede analyse udarbejdes en række anbefalinger til, hvordan I bør gribe arbejdet an. På den måde får I konkrete eksempler på, hvor jeres kommunikation går imod de gældende regler, og hvordan I kan rette op på det.

Hvis I ønsker at få et endnu klarere billede af jeres nuværende situation, tilbyder vi også en kvalitativ og dybdegående gennemgang, hvor vi vurderer al jeres kommunikation om bæredygtighed med udgangspunkt i Kvikguidens regler. Denne vurdering munder ud i konkrete og tekstnære anbefalinger til, hvor I bør sætte ind – også ift. de skærpede regler for visuel kommunikation.

Taler I om bæredygtighed?

Én ting er jeres skriftlige kommunikation, noget andet er den måde, I kommunikerer mundtligt om jeres bæredygtighedsindsatser. Hvis I ønsker at blive endnu bedre til at levere jeres budskaber om bæredygtighed i oplæg og interviews uden at gå hverken for langt eller undervurdere egne indsatser, tilbyder vi medie- og budskabstræning, hvor vi træner i at formidle budskaber om bæredygtighed.

KONTAKT