Stakeholderanalyser

Hvem støtter din dagsorden, og hvem gør ikke? Hvem har størst indflydelse på din sag?

I den politiske interessevaretagelse er det afgørende at kende sit interessentlandskab og de politiske argumenter, vinde og tendenser, der påvirker beslutningstagere, influenter og gatekeepers på området.

Før vi iværksætter public affairs-strategier, PR, kampagner eller andre indsatser, dykker vi ned i din sag og kortlægger de væsentligste holdninger og positioner hos de organisationer, virksomheder og personer, der er engageret i sagen – eller som du ønsker, skal blive det.

Det overblik en stakeholderanalyse giver os, er med til at danne grundlag for public affairs-strategien og for de konkrete indsatser, vi iværksætter.

Mads Hvid
“Når vi forstår de forskellige aktører i det politiske landskabs perspektiver og motivationer, forstår vi, hvordan dialog og forandring er muligt”
Chief Advisor Public Affairs