Lead ydelser

Konferencer & events

Konferencer og events er et traditionelt, men effektivt kommunikationsgreb, der understøtter mange forskellige kommunikationsmål, fx agenda-setting, politisk indflydelse, vidensdeling eller netværk. 

Vi skal sætte klare mål 

Grunden til at vi værdsætter dette klassiske format er, at møder, konferencer og events er en anledning til at samle en specifik gruppe mennesker om emner, sager, fagligheder og interesser, der netop for dem giver mening og værdi. Og sammen får de adgang til viden, inspiration og budskaber, som de kan dele, diskutere og derefter udbrede i deres arbejde og netværk.    

Konferencer, møder og events – uanset om de er fysiske eller digitale – er en anledning til at positionere sig som thought leader på et specifikt område og vise det overskud, engagement og den kompetence, som lederskab på et område kræver. Samtidig kan der skabes nye relationer, sætte en dagsorden til gavn for forretning, kunder og interessenter. 

Vi skal skille os ud 

Der er mange konferencer og events i markedet, og derfor er det vigtigt, at man viser stor respekt for deltagernes og gæsternes tid og tilbyder indhold og inspiration af højeste kvalitet, så de føler tiden var godt givet ud, når de går hjem. Sagt direkte: Man skal for alt i verden undgå at spilde folks tid. 

Derfor er vores tilgang til det succesfulde konference-, møde- eller eventdesign at sikre et stærkt, kreativt og måske ligefrem branded koncept. Og så skal vi sikre at programmet, oplægsholdere, debattører og totaloplevelse inspirerer, underholder og leverer høj kvalitet fra start til slut. Vi har udviklet en ”modningskurve” for den gode konference, der sikrer at aktiviteter og kommunikation før, under og efter, giver os de ønskede resultater. 

Alle detaljer skal spille til punkt og prikke 

Ved selve begivenheden sørger vi for, at alt kører til punkt og prikke. Vores erfarne projektledere sørger for at der udarbejdes detaljerede drejebøger, at moderator briefes grundigt på forhånd, at hele flowet inkl. film, tryksager og side-events kører. 

Digitale konferencer, møder og events stiller desuden endnu større krav til indhold og produktionskvalitet. Her har vi erfaring med, at et setup der designes meget lig en TV-produktion giver en bedre oplevelse for online-gæster. 

Events-og-konferencer

Konferencer & events

Oplevelsen skal give mig den værdi jeg håber – og gerne mere til!

Amalie Gaardbo, Partner

Alle ydelser