Bæredygtighed i LEAD

Hvert ord tæller, og ord skal følges af handling. Især når det gælder den aktuelt største og mest verdensomspændende udfordring, vi står overfor: Den globale opvarmning og de alvorlige klimaforandringer, som vi og vores efterkommere skal leve med.

Vi tror på, at solide data og transparente CO2-regnskaber kombineret med høje ambitioner for virksomheders grønne omstilling er med til at bane vejen til en fremtid, hvor vores klode fortsat er beboelig.

Hos LEAD vil vi bidrage til at gøre problemet lidt mindre. Vores aftryk er ikke stort, men også vi kan ændre vaner og træffe nye beslutninger, der reducerer vores CO2-aftryk. Derfor har vi fået analyseret vores samlede forretning og udregnet præcist, hvor meget CO2 vi udleder. The Footprint Firm har hjulpet os med analysen af vores CO2-udledning og udviklingen af en ambitiøs og realistisk strategi.

Overblik over LEAD’s CO2-udledning

baeredygtArtboard 20
Sustain2020DK
baeredygtArtboard 22

Kilde: beregninger fra The Footprint Firm

LEADs Reduktionsmål for 2020 og 2022

baeredygtArtboard 23

Vi har omlagt 90 pct af vores bilkørsel til eldrevne køretøjer og kollektiv transport, og vi undgår unødige flyrejser. Vi spiser 100 pct. vegetarisk til frokost og vi omlægger løbende store dele af vores IT-drift (software og hardware) til mere bæredygtige løsninger, ligesom at indkøb og kontordrift omlægges og forbedres løbende.

LEAD’s bæredygtighedspolitik visualiseret

baeredygtArtboard 13

På baggrund af det detaljerede indblik i vores CO2-regnskab har vi udarbejdet en bæredygtighedspolitik for LEAD med realistiske reduktionsmål og en lang række initiativer, der skal få os i mål.

Den CO2-udledning vi ikke kan reducere, kompenserer vi for gennem en intern afgift på CO2. Den interne afgift har vi lavet, fordi vi – ligesom IMF og FN – mener, at markedsprisen på CO2 er for lav og derfor er almindelig offsetting utilstrækkelig. Vi følger derfor IMF’s og FN’s anerkendte, internationale standarder og guidelines for virksomheders CO2-reduktion.

Vores CO2-afgift går til at medfinansiere CO2-lagringsprojekter, som ikke blot begrænser fremtidig udledning, men faktisk reducerer den nuværende CO2-mængde i atmosfæren. Konkret har vi valgt i at investere i PURO, en finsk organisation, der er specialiseret i karbon-negative produkter, der absorberer mere CO2, end de producerer og dermed sikrer en nettoreduktion af CO2-niveauet. I 2021 har vi gennem vores investeringer i PURO fjernet 200 ton CO2 fra atmosfæren.

Verdensmål vi fokuserer på

Bæredygtighed er mere end klima. Udover klimaindsatsen, SDG13, vil vi fokusere på målene om ligestilling mellem kønnene, SDG5, og ansvarligt forbrug og produktion, SDG12. Det kan vi gennem vores arbejde med vores mange kunder, for hvem disse mål også spiller en stor rolle.  Og det kan vi gennem vores egen indsats og i samarbejde med vores dygtige kollegaer og samarbejdspartnere.

sdg-alene

The Footprint Firm har hjulpet os med analysen af vores CO2-udledning og udviklingen af en ambitiøs og realistisk strategi. Vi samarbejder med The Footprint Firm om at løse lignende opgaver for vores kunder. Er du interesseret i at høre mere, så tag kontakt til partner Barbara Saitta Bregendal.