Bæredygtighed i LEAD

Hvert ord tæller, og ord skal følges af handling. Især når det gælder den aktuelt største og mest verdensomspændende udfordring, vi står overfor: Den globale opvarmning og de alvorlige klimaforandringer, som vi og vores efterkommere skal leve med.

Vi tror på, at solide data og transparente CO2-regnskaber kombineret med høje ambitioner for virksomheders grønne omstilling er med til at bane vejen til en fremtid, hvor vores klode fortsat er beboelig.

Hos LEAD vil vi bidrage til at gøre problemet lidt mindre. Vores aftryk er ikke stort, men også vi kan ændre vaner og træffe nye beslutninger, der reducerer vores CO2-aftryk. Derfor har vi fået analyseret vores samlede forretning og udregnet præcist, hvor meget CO2 vi udleder. Se hvor meget vi udleder her og læs mere om forskellene på de tre scopes nederst her på siden.

Overblik over LEAD’s CO2-udledning

CO2-udledning-2019-1
Fordeling_1-1

På baggrund af det detaljerede indblik i vores CO2-regnskab har vi udarbejdet en bæredygtighedspolitik for LEAD med realistiske reduktionsmål for 2020 og 2022 og en lang række initiativer, der skal få os i mål.

LEADs Reduktionsmål for 2020 og 2022

Reduktionsmaal

Fx vil vi omlægge 90 pct af vores bilkørsel til eldrevne køretøjer og kollektiv transport, og vi vil undgå unødige flyrejser. Vi spiser 100 pct. vegetarisk til frokost og vi omlægger løbende store dele af vores IT-drift (software og hardware) til mere bæredygtige løsninger, ligesom at indkøb og kontordrift omlægges og forbedres løbende.

LEAD’s bæredygtighedspolitik visualiseret

LEADs-baeredygtighedspolitik-1

Den CO2-udledning vi ikke kan reducere, vil vi kompensere for gennem en intern afgift på CO2. Den interne afgift har vi lavet, fordi vi - ligesom IMF og FN - mener, at markedsprisen på CO2 er for lav og derfor er almindelig offsetting utilstrækkelig. Derfor følger vi IMF’s og FN’s anerkendte, internationale standarder og guidelines for virksomheders CO2-reduktion.

Den CO2-afgift, som vi pålægger os selv, går til at medfinansiere CO2-lagrings-projekter, som ikke blot begrænser fremtidig udledning, men faktisk reducerer den nuværende CO2-mængde i atmosfæren. Konkret har vi valgt i 2020 at investere i PURO, en finsk organisation, der er specialiseret i karbon-negative produkter, der absorberer mere CO2 end de producerer og dermed sikrer en nettoreduktion af CO2-niveauet. Det er fx karbonholdige byggeelementer og biokul.

Bæredygtighed er mere end klima. Udover klimaindsatsen, SDG13, vil vi fokusere på målene om ligestilling mellem kønnene, SDG5, og ansvarligt forbrug og produktion, SDG12. Det kan vi gennem vores arbejde med vores mange kunder, for hvem disse mål også spiller en stor rolle.  Og det kan vi gennem vores egen indsats og i samarbejde med vores dygtige kollegaer og samarbejdspartnere.

Verdensmål vi fokuserer på

sdg-alene

De 3 scopes for CO2-udledning

Scopes2

The Footprint Firm har hjulpet os med analysen af vores CO2-udledning og udviklingen af en ambitiøs og realistisk strategi. Vi samarbejder med The Footprint Firm om at løse lignende opgaver for vores kunder. Er du interesseret i at høre mere, så tag kontakt til partner Barbara Saitta Bregendal.