Diagnostikkens rolle i sundhedsvæsenet

Roche Diagnostics

Opgaven

Roche Diagnostics er af den opfattelse, at diagnostikken har et stort uudnyttet potentiale i forhold til at skabe bedre sammenhæng og effektivisering i et sundhedsvæsen, der står over for store forandringer. Derfor ønskede Roche Diagnostics at sætte fokus på diagnostik. Opgaven bestod i at undersøge diagnostikkens rolle og potentiale, tydeliggøre denne viden og efterfølgende sætte diagnostikkens værdiskabelse på dagsordenen overfor centrale beslutningstagere og eksperter på området.

Løsningen

I samarbejde med Roche Diagnostics udviklede Lead Agency en Grundfortælling for diagnostikken og efterfølgende en interessentanalyse, der pegede på strategisk retning samt barrierer og indsatsområder, der kunne styrke diagnostikken.

Rapporten blev lanceret ved en event på Børsen, hvor beslutningstagere og eksperter diskuterede rapportens konklusioner. Arbejdet blev fulgt op med en model for systematisk vurdering og evaluering af diagnostiske løsninger samt en række politiske rundbordsmøder for at diskutere muligheder og potentialer inden for diagnostik.

Resultatet

Public Affairs

Rapporten ”Diagnostikkens rolle i fremtidens sundhedsvæsen” er den første af sin slags i forhold til at tydeliggøre værdien og adressere muligheder for diagnostiske løsninger.

Kommunikationsstrategi

Roche Diagnostics har tydeliggjort, at diagnostiske løsninger bør være en del af sundhedsdebatten.

Corporate Communication

Roche Diagnostics opfattes som en vigtig aktør der bidrager til sundhedsvæsenets udvikling.

Roche-magasiner