Genforeningen 2020

Kulturministeriet

Du skal give samtykke for at se videoen

Opgaven

Kun 8 % af danskerne kender uhjulpet til Danmarks genforening i 1920. En kampagne skal derfor være med til at øge befolkningens kendskab til og viden om Genforeningen. Samtidig skal kampagnen skabe interesse for markeringen af 100-året og for at deltage i de events, der foregår i hele landet.

Kampagnens målsætning er at nå hele den danske befolkning, fordi alle danskere bør kende Genforeningens betydning for hele det danske samfund. Og fordi kendskabet kan være med til at skabe en bedre forståelse for dansk kultur, historie, identitet, fællesskab, forholdet til Tyskland og grænser generelt.

Løsningen

Kampagnen blev lanceret med en nytårstale leveret af Sønderjyllands ukronede dronning, Bodil Jørgensen, der skulle give danskerne en kærlig opsang.

Nytårstalen skulle give sønderjyderne og de, der allerede kender til Genforeningen, skyts til at sætte begivenheden på dagsordenen. Og ikke mindst italesætte Genforeningens relevans over for det flertal af danskere, der ikke helt er med på, hvad der skete dengang for 100 år siden.

Humor, memes og personlige historier kobler historien til nutiden og samler fortsat danskerne om Genforeningen på en underholdende, men informerende måde.

Resultatet

1,7mio.

visninger af kampagnefilmen.

80%

af filmens rækkevidde er organisk.

21.000

delinger af filmen på sociale medier.

Et engageret og voksende online fællesskab, der modereres på sønderjysk og med et glimt i øjet.

Du skal give samtykke for at se videoen

genforeningen-case-laptop