Digitale Krænkelser Koster

Ligestillingsministeren

Du skal give samtykke for at se videoen

Opgaven

Kampagnens formål er at sætte fokus på digitale krænkelser blandt unge og tydeliggøre, hvad der er ulovligt på nettet.

Det er ikke indlysende, hvad man gør, hvis man får tilsendt et manipuleret, pornografisk eller nøgenbillede. Og det giver ikke sig selv, hvad der er strafbart. Mange unge kender ikke den lovmæssige strafferamme for digitale krænkelser, for heldigvis handler det ikke kun om mavefornemmelser og egne grænser. Det skulle kampagnen være med til at lave om på.

Løsningen

‘Digitale krænkelser koster’ er kampagnens hovedbudskab, fordi det favner de juridiske såvel som de moralske konsekvenser, digitale krænkelser har. ‘Det koster’ bogstaveligt talt, men også i overført betydning, da digitale krænkelser ofte har store følelsesmæssige og sociale følger.

Kampagnen en påmindelse til alle om, at det er så vigtigt at sige fra, hvis man bliver eksponeret for krænkende materiale på nettet. Og sætter fokus på digitale krænkelser fra forskellige vinkler: Krænkeren, den krænkede, men også dem, der siger fra og siger det højt.

Resultatet

1,4mio.

millioner mennesker nået.

39

medieomtaler.

Public Relations

DR bakkede op om kampagnen ved at køre tema om digitale krænkelser i den ene kampagneuge.

digitalekraenkelser-telefon